De grootste bottleneck rond investeringen in zonne-energie is de investeringscapaciteit van de corporatie

 

Wij adviseren derhalve:

  • geef geen investeringssubsidie
  • richt wel revolverende fondsen met laagrentende leningen in. Bijvoorbeeld in de provincies Overijssel en gemeente Amsterdam zijn goede regelingen beschikbaar
  • subsidieer eventueel een (collectief van) woningcorporatie(s) om met een adviseur als ons een goed plan te maken
  • help de corporaties voor zover nodig en gewenst met de werving van huurders voor zonne-energie
  • kijk bij het maken van prestatieafspraken niet alleen naar isolatie, maar ook naar opwekking en gedragsmaatregelen.

Wij werken primair voor corporaties, maar zijn altijd bereid te overleggen met gemeenten en provincies over kansen op gemeentelijk en/of regionaal niveau.