Gebruik en interpretatie van (passages uit) deze website, rapportages of achterliggende excelsheets is geheel voor eigen rekening en risico. De auteur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke vorm, eventuele rekenfouten en/of onjuiste interpretaties.