Uw voordeel in de toekomst

Uw voordeel in de toekomst?

Veel huurders vragen zich rond een aanbod voor zonnepanelen af, wat op termijn het voordeel is:

  • stijgt de huur in de toekomst?
  • klopt het dat de energieprijzen gedaald zijn?
  • neemt de besparing dan af?

Bij deze geven we onze verwachtingen voor de toekomst weer.

Stijging van huurprijzen in de toekomst

De zonnepanelen gaan mee in de jaarlijkse huurverhoging. Deze was van 2010 tot 2015 bij veel corporaties gemiddeld 2,5 % per jaar.

Wat doen de energieprijzen?

Veel huurders hebben de afgelopen jaren een goed contract gesloten met een bestaande of nieuwe energieleverancier. Ze betalen een vaste prijs of minder voor hun stroom, soms is dit zelfs  afgesloten voor een aantal jaar.

Relevant is dat dit alleen gaat over de kale stroomprijs, die is 6 tot 7 cent exclusief btw.

De rest van de 19,5 tot 21 cent die u betaalt, dus de overgrote meerderheid, is belasting (energiebelasting, opslag duurzame energie, btw). Dit is onafhankelijk van de energieleverancier en voor iedereen gelijk.

Ons inziens is reëel om aan te nemen dat de belastingen zullen blijven stijgen. Derhalve zou u kunnen aannemen dat de stroomkosten in totaal jaarlijks met 1 a 2 % blijven stijgen.

Wat betekent dit voor uw voordeel op termijn?

In bijgaande excelsheet is doorgerekend hoe uw voordeel zich ontwikkelt, als de huurprijzen 2,5 % per jaar stijgen en de energieprijzen 1,5 % per jaar. U kunt deze inschattingen naar believen aanpassen.

Wij komen tot het volgende:

  • Bij 2,5 % huurverhoging en 1,5 % energieprijsstijging (zoals u stelt) is een voordeel van 110 euro per jaar, over 10 jaar nog 103 euro over. In 10 jaar verdient de huurder 1.068 euro.
  • In een nadelig scenario van 3 % huurverhoging per jaar en geen eneregieprijsstijgingen, blijft van een voordeel van 110 euro per jaar na 10 jaar nog 19 euro over. De huurder heeft in 10 jaar toch nog 669 euro verdiend.

Concluderend: als u aanneemt dat de huurprijzen door het dak (blijven) gaan en de energieprijzen (inclusief belasting) stabiel blijven, dan neemt uw voordeel op termijn af.

Gelooft u dat ‘alles duurder wordt’ (huur en energie) dan blijft uw voordeel bestaan.

Extra voordeel door huurtoeslag?

Wij zijn er in deze berekeningen vanuit gegaan dat  de huurder de komende 20 jaar niet in aanmerking komt voor huurtoeslag. Mocht dit wel zo zijn (stopt u op enig moment met werken met een beperkt pensioen?) dan wordt de huurverhoging van de panelen vaak met 40 tot 80 % gesubsidieerd en heeft u dus meer voordeel. U betaalt dan niet 65 % van de besparing, maar nog maar 30 %. Zie dit bestand voor meer informatie.

Waarom zitten zonnepanelen in de kale huur en niet in de servicekosten?

Het korte antwoord: omdat dit niet mag. De huurcommissie bepaalt in Nederland de kaders waarbinnen woningcorporaties investeringen kunnen verrekenen met huurders. In het servicekostenbesluit (https://www.huurcommissie.nl/uploads/media/Beleidsboek_servicekosten_en_nutsvoorzieningen.pdf) bepaalt de huurcommissie op pagina 57 dat zij zonnecollectoren (waaronder ook zonnepanelen) beschouwd als onroerend. Alleen roerende zaken kan vestia verrekenen in de servicekosten.

 

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.