Gezamenlijk inkopen: sluit aan?

Zonnig huren kocht met zeven corporaties zonnepanelen in voor 1.200 woningen en 150 flats. Donderdag 12 december 2013 om 10 uur worden de eerste panelen gelegd op een huurwoning van deltaWonen in Zwolle. Download hier het persbericht.

Professionele inkoop

Het team zonnighuren werkte samen met de corporaties en zonne-experts het bestek uit. In het bestek van 40 pagina’s is onder andere ge-eist een  garantie op panelen (25 jaar) en omvormer (10 jaar), onderhoudscontract, opbrengstgarantie gedurende 20 jaar, herverzekerde garanties panelen, verrekening met bewoners als de opbrengsten niet gehaald worden etc. Verder bevat het bestek een open en transparante prijsvorming waarbij afspraken ook kunnen worden aangepast op specifieke situaties of kunnen worden verlengd na een jaar. Het bestek is opgesteld door corporaties en adviseurs, op basis van een aantal referentiebestekken. De leverancier levert ook een inspanning bij het controleren van geschikte woningen.

Rendement voor huurder en verhuurder

De prijzen waarvoor zijn ingekocht zijn scherp, scherper dan bijvoorbeeld bij inkoopacties van Zonnig Limburg en Stadlander.

We prognosticeren het rendement voor de corporatie op 5,5 tot 8 %, bij:

  • huurverhoging voor de zittende huurder van 75 % van de besparing, wat bij mutatie opgetrokken wordt naar 100 %.
  • een exploitatieduur van 23 jaar,
  • geen energie-investeringsaftrek,
  • eenmalig tussentijds vervangen van omvormers.

Uitnodiging om deel te nemen

De uitnodiging aan andere corporaties binnen een straal van 90 kilometer rond Zwolle (tot +- Nieuwegein, Almere, Nijmegen, Leeuwarden), is om met minimaal 25 woningen aan te gaan sluiten tegen dezelfde voorwaarden.

Bent u geïnteresseerd, dan kunt u vrijblijvend ontvangen de prijzen en het rekenmodel waarmee het rendement geverifieerd kan worden.

Voor instappers biedt zonnig huren met de deelnemende corporaties de volgende formule aan:

  • Instappers krijgen het bestek, bijlagen, de aanbieding, modelcontract, en kunnen dit in volgende tenders voor eigen gebruik hergebruiken.
  • Instappers krijgen ook communicatie-toolkit vanuit zonnig huren (aanbiedingsbrief, veelgestelde vragenlijsten, folder, rekenmodel voor huurder, …).
  • Instappers krijgen een helpdesk voor toelichting op de stukken t.b.v. vertalen naar eigen situatie (bijvoorbeeld hoe en waar ga je aanbieden, wat betekent dit voor je interne proces, …).
  • Instappers kunnen zelf met Nooter/Econed in de slag om individueel contract te maken met daarin wat finetuning in overleg met Nooter/Econed.
  • Instappers betalen een bijdrage van 5.000 euro exclusief BTW, hiervan gaat 1.000 euro naar zonnig huren, de rest naar de corporaties die de voorinvestering van het inkooptraject hebben genomen.

Wij schatten in dat voor veel corporaties een dergelijke prijs/kwaliteit-verhouding, in combinatie met snelheid, lage opstartkosten en gezamenlijke pr, een aansprekende kans is.

 Contact

Om de prijzen en het rekenmodel en/of andere informatie te ontvangen kunt u contact opnemen met Maarten Corpeleijn via 06-25051750 of maarten@huurenergie.nl.