Training zonne-energie-projecten begeleiden voor corporatie-medewerkers

Posted on 11 feb, 2019 in MCorpeleijn

U wilt controle over de kwaliteit van zonne-energieprojecten

Met berichtgeving in de media over brand bij zonnepanelen, gaan steeds meer corporaties serieus de kwaliteit van systemen controleren. Een goede zaak!  Om de medewerkers die deze taak krijgen daarin te ondersteunen, biedt Zonnig Huren trainingen aan. Doel is dat deelnemers praktische handvatten krijgen om de uitvoering van zonne-energie-projecten bij corporaties aan te sturen en de opleveringen van woningen te controleren.
Sinds december 2018 gaven we 6 trainingen, met lovende feedback. 

Wij leggen uit waar uw medewerkers op moet letten, en bieden heldere documentatie met praktische checklists

We gaan uit van een bouwkundige achtergrond bij de deelnemers.

Vooraf beginnen we met een kennismaking: wie zijn de deelnemers, hoe krijg je in je werk nu en op termijn te maken met zonnepanelen, wat zijn je vragen? We spelen gedurende de dag zoveel mogelijk in op de wensen van aanwezigen. In de basis bestaat het programma uit drie onderdelen:

  1. aandachtspunten bij contractvorming en technische afspraken voorafgaand aan de installatie. Denk aan legplannen, wanneer wat in de groepenkast vervangen, bekabelingsroutes, materiaalkeuze, productgarantietermijnen, facturatievoorwaarden, afspraken over oplevering met foto’s van relevante onderdelen, monitoring, relatie slimme meters, onderhoud/schoonmaken, …
  2. technische controles van woningen – met een praktische checklist om in het veld te gebruiken, waarmee u vooraf kunt oefenen. Onderscheid tussen wat gecontroleerd kan worden middels foto’s versus ter plaatse, en zonder en met zaken openschroeven.
  3. ins en outs over mogelijke gevolgschade van technische fouten (brand, storm, niet veilig werken, …), en hoe deze snel op te sporen.

De training wordt gegeven door:

  • Remco de Mol, trainer bij Omega energietechniek, die in zijn dagelijks werk controleurs van pv-systemen aanstuurt.
  • Maarten Corpeleijn, met Zonnig Huren als onafhankelijk adviseur verantwoordelijk voor aanbesteding en projectbegeleiding bij ruim 40 woningcorporaties.

Voorafgaand aan de trainingen ontvangen deelnemers checklists, waarmee ze kunnen nalopen wat bij hun projecten geregeld is, zowel qua contractafspraken als qua technische uitvoering. Na afloop ontvangen deelnemers een uitgebreide handleiding voor het begeleiden van projecten met voorbeeldbrieven, stroomschema’s en technische uitwerkingen.

De training is alleen voor medewerkers van woningcorporaties en institutionele beleggers.

In-company

Wilt u deze training in-company organiseren? Neem contact op met Maarten Corpeleijn via maarten@huurenergie.nl of 06-25051750.

Open inschrijving

De eerstvolgende open inschrijving is op maandag 8 april in Utrecht, van 10-15.30 uur.

Kosten: 340 euro exclusief btw inclusief lunch. Opgeven = betalen. Mocht u verhinderd zijn op de dag zelf, dan kunt u een collega sturen of wordt u uitgenodigd kosteloos deel te nemen bij één van de volgende trainingen..

Opgeven via mail naar maarten@huurenergie.nl onder vermelding van naam en emailadres van deelnemer(s).

Kunt u niet op deze mogelijkheid maar wilt u een andere keer? Mail naar maarten@huurenergie.nl, met de dagen waarop u werkt. Dan bekijken we de mogelijkheden.