Training zonne-energie-projecten begeleiden voor corporatie-medewerkers

Posted on 4 dec, 2018 in MCorpeleijn, Zonnighuren

U wilt controle over de kwaliteit van zonne-energieprojecten

Met berichtgeving in de media over brand bij zonnepanelen, gaan steeds meer corporaties serieus de kwaliteit van systemen controleren. Een goede zaak!  Om de medewerkers die deze taak krijgen daarin te ondersteunen, biedt Zonnig Huren trainingen aan. Doel is dat deelnemers praktische handvatten krijgen om de uitvoering van zonne-energie-projecten bij corporaties aan te sturen en de opleveringen van woningen te controleren.

Wij leggen uit waar uw medewerkers op moet letten, en bieden heldere documentatie met praktische checklists

We gaan uit van een bouwkundige achtergrond bij de deelnemers.

Vooraf beginnen we met een kennismaking: wie zijn de deelnemers, hoe krijg je in je werk nu en op termijn te maken met zonnepanelen, wat zijn je vragen? We spelen gedurende de dag zoveel mogelijk in op de wensen van aanwezigen. In de basis bestaat het programma uit drie onderdelen:

  1. aandachtspunten bij contractvorming en technische afspraken voorafgaand aan de installatie. Denk aan legplannen, wanneer wat in de groepenkast vervangen, bekabelingsroutes, materiaalkeuze, productgarantietermijnen, facturatievoorwaarden, afspraken over oplevering met foto’s van relevante onderdelen, monitoring, relatie slimme meters, onderhoud/schoonmaken, …
  2. technische controles van woningen – met een praktische checklist om in het veld te gebruiken, waarmee u vooraf kunt oefenen. Onderscheid tussen wat gecontroleerd kan worden middels foto’s versus ter plaatse, en zonder en met zaken openschroeven.
  3. ins en outs over mogelijke gevolgschade van technische fouten (brand, storm, niet veilig werken, …), en hoe deze snel op te sporen.

De training wordt gegeven door:

  • Remco de Mol, trainer bij Omega energietechniek, die in zijn dagelijks werk controleurs van pv-systemen aanstuurt.
  • Maarten Corpeleijn, met Zonnig Huren als onafhankelijk adviseur verantwoordelijk voor aanbesteding en projectbegeleiding bij ruim 40 woningcorporaties.

Oplevering met uitgebreide handleiding/tips projectmanagement.

De training is alleen voor corporatie-medewerkers.

In-company

Wilt u deze training in-company organiseren? Neem contact op met Maarten Corpeleijn via maarten@huurenergie.nl of 06-25051750.

Open inschrijving

Op 24 januari van 10-15 uur bij Portaal is nog gelegenheid.

Kosten: 300 euro exclusief btw inclusief lunch. Opgeven = betalen, tenzij er een wachtrij ontstaat en we na uw afzegging uw plaats aan iemand anders kunnen geven.

Opgeven via mail naar maarten@huurenergie.nl onder vermelding van naam en emailadres van deelnemer(s).

Kunt u niet op 24 januari maar wilt u een andere keer? Mail naar maarten@huurenergie.nl, met de dagen waarop u werkt. Dan bekijken we de mogelijkheden.