"Rendement voor huurder, verhuurder en milieu"

Van 8.000 woningen met zon (2013) naar 30.000 eind 2014

Woningcorporaties

De beer is los. Steeds meer huurders vragen om zonnepanelen. De investering rendeert. Welke keuzes maken corporaties?

Huurders

Heeft u een brief van uw verhuurder ontvangen met aanbod voor zonne-energie? Klik hier voor Bouwinvest of hier voor Centrada.

Wij adviseren geen huurders. Wel geven we tips hoe u, samen met de corporatie, uw zonne-energie-ambitie kunt verwezenlijken.

Marktpartijen

Lees hier hoe u in contact kunt komen, om uw dienstverlening aan corporaties aan te bieden.