"Van businesscase naar uitvoering"

10.000 huurwoningen en 200 flats met zonne-energie in 2013

Woningcorporaties

De beer is los. Steeds meer huurders vragen om zonnepanelen. De investering rendeert. Welke keuzes maken corporaties?

Huurders

Wij adviseren geen huurders. Wel geven we tips hoe u, samen met de corporatie, uw zonne-energie-ambitie kunt verwezenlijken.

Marktpartijen

Lees hier hoe u in contact kunt komen, om uw dienstverlening aan corporaties aan te bieden.